12 december 2019: Extra vermogensinleg mogelijk

Samen met alle andere kerken binnen ons GKv kerkverband draagt u bij aan de emeritaatsvoorziening van predikanten. Deze bijdrage betaalt u jaarlijks  middels een quotum per kerklid. Per 1 januari 2020 is dit € 58,-.

Naast de besluiten die genomen zijn over de quotumverhoging en de verkorting van de inhaalperiode, vroeg u op 19 juni jl. ook naar mogelijkheden om extra geld bij VSE in te leggen. Om dit te concretiseren bieden wij u de mogelijkheid een leningsovereenkomst met rendement aan te gaan. In  dit document leest u alles hierover.

 

Geplaatst in Geen categorie.