Algemene Vergadering 2022

Deze pagina bevat alle informatie rond de Algemene Ledenvergadering 2022. De vergadering vindt DV plaats op 7 september van 19:00 uur tot 21:30 uur. De vergadering is dit jaar op locatie in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43).


Vergaderstukken

Algemeen

Verloop en terugblik Algemene Vergadering 2021; pagina van de vorige AV [klik hier]

Financieel

Jaarverslag VSE 2021 [klik hier]
Begroting VSE 2023 [klik hier]
Vaststelling quotum conform vijfjarenbeleid [klik hier]
Vaststelling indexatie conform vijfjarenbeleid [klik hier]

Meer informatie over het eerder vastgestelde indexatie- en vijfjarenbeleid vindt u [hier] en [hier].

Ingekomen amendement(en):

  • amendement Ede-Zuid inzake indexatiebeleid [klik hier]
  • reactie bestuur op amendement Ede-Zuid [klik hier]

Aangepast voorstel bestuur VSE inzake quotumverhoging [klik hier]

  • amendement Amersfoort-Vathorst inzake indexatiebeleid [klik hier]
  • reactie bestuur op amendement Amersfoort-Vathorst [klik hier]

Aangepast voorstel bestuur VSE inzake quotumverhoging en indexatie [klik hier]

Reglement

Voorstel wijziging uitkeringsreglement [klik hier]

 

Verkiezing

Aftreden en voorstel benoeming bestuurslid [klik hier]
Aftreden en voorstel benoeming lid Raad van Toezicht [klik hier]

 

Verslag vergadering

Na afloop van de vergadering zijn hier het verslag van de vergadering en de hand-out van de presentatie verschenen.
Verslag vergadering AV VSE 2022 [klik hier]
Handout presentatie AV VSE 2022 [klik hier]

Stemmen

Leden kunnen tijdens de vergadering in Ermelo, met een bewijs van afvaardiging, een stem uitbrengen.

Bewijs van afvaardiging [klik hier]

Wilt u een ander stemgerechtigd lid of het bestuur machtigen namens u te stemmen kan dat middels dit formulier [klik hier]