Algemene Vergadering 2023, besluitvorming harmonisatie NGK-GKV

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VSE m.b.t. besluitvorming voor de harmonisatie vindt dit jaar op locatie plaats. Op woensdag 12 april van 19:30 uur tot 22:00 uur zijn alle leden uitgenodigd in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43). Alle leden ontvingen hierover een vooraankondiging.

De besluittekst en bijbehorende bijlagen, evenals verdere praktische informatie, zijn te vinden op de volgende webpagina. Hier kunnen leden zich ook aanmelden.

AV VSE 2023 – 12 april

Tijdens de vergadering kunnen leden hun stem uitbrengen. Per kerk kan slechts één keer gestemd worden.

Geplaatst in Geen categorie.