Algemene Vergadering 29 november 2023

Deze pagina bevat alle informatie rond de Algemene Ledenvergadering 2023. De vergadering vindt DV plaats op 29 november 2023 van 19:30 uur tot 22:00 uur. De vergadering is op locatie in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43).

De ledenvergadering vindt plaats in navolging van de besluitvormende AV ledenvergadering die in april 2023 gehouden werd.


Vergaderstukken

Hieronder vindt u de voorstellen en alle andere relevante vergaderstukken m.b.t. de ALV VSE d.d. 29 november 2023.

Implementatie ’12 april besluiten’

In sommige van onderstaande documenten zijn met wijzigingen bijhouden of met groene arcering de voorgestelde mutaties ten opzichte van de huidige versie weergegeven.

Samenstelling bestuur

Financieel huishoudelijk

Stemmen

Leden kunnen tijdens de vergadering in Ermelo, met een bewijs van afvaardiging, een stem uitbrengen.

  • Bewijs van afvaardiging [klik hier]
  • Wilt u een ander stemgerechtigd lid of het bestuur machtigen namens u te stemmen kan dat middels dit formulier [klik hier]

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om uw kerk aan te melden voor de ledenvergadering van Vereniging VSE.