Organisatie

»Bestuur

drs. G. Noorman, voorzitter
dhr. J.C. Staring, MSC AAG, secretaris
mr. A.J. Ploegman, B.ec., penningmeester
dhr. B.M. Neelis, MSC
drs. W.J. Dee
drs. H.J. van Dijk

»Raad van toezicht

drs. A.R. Kramer, CFA, CAIA
dhr. J. Siepelinga, AAG
mr. F.P. Troost
dhr. R.J. Möhlmann
dhr. W.H. van den Brink

»Bureau

dhr. D. van Harten, adviseur uitkeringen
dhr. G. van der Veen, financiële administratie
dhr. R.R. Kooistra, bestuurssecretaris