Organisatie

»Bestuur

drs. G. Noorman, voorzitter
dhr. J.C. Staring, MSC AAG, secretaris
mr. A.J. Tompkins, B.ec., penningmeester
dhr. B.M. Neelis, MSC
drs. W.J. Dee, CFA
drs. H.J. van Dijk

»Raad van toezicht

dhr. M. Holsappel, voorzitter
dr. G. Suurmond
drs. A.R. Kramer, CFA, CAIA

»Bureau

dhr. D. van Harten, adviseur uitkeringen
dhr. G. van der Veen, financiële administratie
dhr. R.R. Kooistra, bestuurssecretaris