Regioavonden 2022

Tijdens de regioavonden in het najaar van 2022 werd de geharmoniseerde emeritaatsvoorziening besproken, zoals die na de eenwording met NGK en GKV vorm krijgt. Op de regioavonden was ruimte voor gesprek met kerken en stond de uitwerking van de plannen centraal. Er waren drie regioavonden in het land en één online webinar. Op deze pagina vindt u het eindrapport over de emeritaatsvoorziening, de benodigde bijlagen en alle informatie die na de avonden beschikbaar is gesteld.


Vergaderstukken

Eindrapport

Eindrapport VSE Geharmoniseerde Emeritaatsvoorziening in verband met de hereniging van GKv en NGK [klik hier]

Bijlagen

2014: Eindrapport toekomst emeritaatsvoorziening [klik hier]
Let op: links in dit document uit 2014 werken niet allemaal meer
2019: Vijfjarenplan ‘samen op koers naar 2025’ [klik hier]
Notitie Cijfers & Feiten 2021, Steunpunt Kerkenwerk [klik hier]
Rapport extern bureau Triple A [klik hier]
Presentatie over toekomst emeritaatsvoorziening, gehouden op ALV sept 2022 [klik hier]

Terugblik

Terugblik regioavonden VSE, november 2022 [klik hier]


Programma

Op drie locaties verdeeld over het land werd een regioavond georganiseerd. Ook werd er een online webinar gehouden. De avonden bestonden uit twee gedeeltes: een plenaire presentatie waar nogmaals alle informatie uit het eindrapport werd toegelicht, gevolgd door een gespreksronde waarin iedereen ruimte kreeg om vragen te stellen en in gesprek te gaan met het bestuur en elkaar. Ook werd ingegaan op de vertaling naar de plaatselijke kerken.

Download hier de dia’s van de presentatie Regioavonden 2022 VSE

Terugkijken

Het webinar is hieronder terug te kijken. Alleen het eerste, plenaire, gedeelte van het webinar is terug te kijken. De gespreksrondes zijn niet terug te kijken.