Stemresultaten en besluittekst Algemene Vergadering

Op woensdag 12 april vond de Algemene Vergadering plaats waarin besluiten zijn genomen over de harmonisatie NGK-GKv.

Alle documenten die besproken zijn treft u aan op de pagina van de Algemene Vergadering.
De definitieve besluittekst is met deze link te openen: Definitieve besluittekst VSE harmonisatie emeritaatsvoorziening GKv NGK mei 2023 tbv ALV

Van de 103 aanwezige (6 bij volmacht) stemgerechtigde leden hebben 4 TEGEN gestemd en was er 1 ONTHOUDING . Met 98 stemmen VOOR is bovenstaand besluit met zeer ruime meerderheid aangenomen.

Geplaatst in Geen categorie.