Werkwijze verzending schuldnota

Eind november wordt aan alle kerken de voorlopige schuldnota gezonden. Hierbij wat aanvullende informatie daarover:

 1. De nota is gebaseerd op de besluitvorming van april 2023. De besluittekst treft u aan door hier te klikken
 2. Elke kerk ontvangt de nota op basis van de volledige schuld per 1-1-2027, van belang voor uw administratie.
 3. De schuldbepaling is op basis van het gemiddelde ledenaantal van 2020 – 2022 (1 okt. 2019, 1 okt. 2020 en 1 okt. 2021). Over deze ledenaantallen is in die jaren quotum betaald door de betrokken kerken aan VSE.
 4. U ontvangt deze nota ook als u al geheel of gedeeltelijk hebt afgelost en/of een leningsovereenkomst had.
 5. Voor kerken die eerder een lening verstrekten geldt dat het betaalde bedrag (resterende lening) per 30-11-2023 wordt meegenomen als een vooruitbetaling van de schuld.

 

Bij vervroegde aflossing geldt:

 1. Vervroegd geheel of gedeeltelijk aflossen levert u een rentevoordeel op.
 2. Het bedrag met het rentevoordeel kunt u halen uit deze rekentool. Toelichting hierbij: zoek en selecteer uw kerk in regel 11. Het rentevoordeel wordt automatisch gegenereerd. U kunt zelf eventuele extra aflossingen invoeren om de consequenties daarvan in beeld te krijgen.
 3. De bedragen zijn per kwartaal weergegeven.
 4. Een extra aflossing dient uiterlijk een maand voorafgaand aan het einde van het kwartaal te worden gestort; hierbij geldt de datum van ontvangst op de bankrekening van VSE. Dit in verband met de verwerkingstijd.
 5. Per 31 december van de jaren 2023 t/m 2026 ontvangt u een bevestiging met het door u afgeloste bedrag zoals dit bij VSE geregistreerd wordt.
 6. Mocht een kerk méér betalen dan het berekende bedrag van de factuur van de vooruitbetaling, dan valt dit buiten het rentevoordeel zoals berekend in de rekentool. VSE zal dit teveel betaalde bedrag aan de kerk retour storten.
Geplaatst in Geen categorie.