Regioavonden najaar 2022: in gesprek over plannen geharmoniseerde emeritaatsvoorziening

Op de Algemene Ledenvergadering van begin september jl. presenteerde het bestuur in grote lijnen de plannen voor de geharmoniseerde emeritaatsvoorziening na de eenwording van NGK en GKv. Inmiddels is het volledige rapport hierover klaar en beschikbaar. In het eindrapport wordt beschreven welk traject voorafging aan dit rapport, welke uitdagingen bepalend waren en de oplossingsrichting waar VSE toe komt.

Programma regioavonden

In november 2022 organiseert VSE regioavonden. De leden zijn hiervoor uitgenodigd. Er worden drie avonden gehouden op locatie in Assen (3 nov), Ermelo (9 nov) en Hardinxveld-Giessendam (16 nov). Eveneens zal er op 23 november een webinar zijn.

Tijdens deze avonden wordt het gehele harmonisatieproces toegelicht, evenals de oplossingsrichting uit het rapport. Daarnaast is er voor iedereen de gelegenheid het woord te voeren. Een juiste beeldvorming en voldoende en genuanceerde meningsvorming is cruciaal. De besprekingen tijdens de regioavonden dienen als belangrijke basis voor het presenteren van een gedragen besluittekst begin 2023.

Documenten & aanmelden

Alle informatie, waaronder het eindrapport, de bijlagen en het aanmeldformulier, is te vinden op verenigingvse.nl/regioavonden-2022.

Geplaatst in Geen categorie.